Kiadási ügyek

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár segíti az Egyetem kiadási tevékenységével kapcsolatos adminisztratív és szervezési teendőit, illetve végzi a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem által kiadott művek nyilvántartását, archiválását. Az EKL kiadási ügyekért felelős szakemberei az Egyetem megjelenés előtt álló kiadványait véleményezik, könyvszakmai tanácsokkal segítik.

Megjelenés előtt álló kiadványaikkal, illetve az alábbi témákkal kapcsolatban bővebb tájékoztatásért kérjük, forduljanak munkatársainkhoz:

Kapcsolattartó: Gombosné Szabó Sára gombosne[pont]szabo[pont]sara[kukac]uni-mate[pont]hu

 

ISBN-szám igénylése megjelenő egyetemi kiadványokhoz

A 12/2021 (V.18.) sz. rektori utasítás (elérhető bejelentkezés után a Munkatársak menüpontban a rektori utasítások között) szerint kizárólag a MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai kérhetnek ISBN-számot a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) vagy annak szervezeti egységei által kiadott könyvekre. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényüket az isbn[kukac]uni-mate[pont]hu e-mail-címen jelezzék. Az ISBN-szám igénylése a kézirat tördelt változatának bemutatása után a Médiaközpont jóváhagyásával történhet meg, amennyiben a kiadvány megfelel az Egyetem által előírt kiadói követelményeknek (a rektori utasítás 1. sz. függeléke).

Az ügyintézés átfutási ideje (a formai követelmények maximális teljesülése esetén) 7–14 munkanap.

Az ISBN szám ingyenes.

 

Mi az ISBN?

Az ISBN (International Standard Book Number = Nemzetközi Szabványos Könyvazonosító) numerikus kód, mely könyvek, hangoskönyvek, elektronikus könyvek, monografikus CD-ROM-ok, térképek egyértelmű azonosítására szolgál. Az ISBN-t bele kell nyomtatni a könyvbe, lehetőleg a címlap hátoldalára vagy a kolofonba. Az ISBN-számok hazai alkalmazásának részleteiről az Országos Széchényi Könyvtár által kiadott ISBN Útmutatóban, illetve az ISBN Iroda honlapján lehet tájékozódni.

Egyetemi kiadványok esetén ISBN igényléséhez az alábbi feltételeket kérjük figyelembe venni:

 • Amennyiben a kiadvány ISBN-számot kap, meg kell felelnie a könyv dokumentum­tipológiai elvárásainak.
 • Kutatási jelentésekre, lektorálatlan egyetemi jegyzetekre nem javasoljuk ISBN-szám kérését. (Ezek a kiadványok elektronikus formában – lehetőség szerint DOI-azonosítóval – közzétehetők az intézmény repozitóriumában.)
 • Az ISBN-szám igénylésének folyamata a MATE-n a 12/2021 (V.18.) sz. rektori utasítás alapján történik, amelynek első lépése, hogy a kiadvány felelős szerkesztője a kiadvány tördelt változatát megküldi az EKL címére (isbn [kukac] uni-mate.hu). Az EKL a Médiaközponttal együttműködve a tördelt változat alapján ellenőrzi, hogy a kiadvány megfelel-e az előírt formai követelményeknek, illetve az Egyetem arculati szabályozásának, majd ISBN-számot igényel a kiadványra.

Nem kérhető ISBN-szám, amennyiben

 • a könyv borítóján és címoldalán eltérő információk (név- és címváltozatok) találhatók,
 • amennyiben a könyv címnegyede nem szabályos, a szerzőségi és kiadási adatok nem a szabályos helyeken találhatók meg,
 • amennyiben a könyv nem tartalmaz copyright adatokat és felhasználói licencet,
 • amennyiben a címben vagy a tartalomjegyzékben helyesírási hibák találhatók,
 • amennyiben a könyv láthatóan nem esett át szakszerű szerkesztési folyamaton,
 • amennyiben a borító, illetve a belív grafikai elemei nem felelnek meg az Egyetem arculati kézikönyvének.

Segédanyagok, útmutatók bejelentkezés után a Munkatársaknak menü alatt a Kiadási ügyek almenüpontban érhetőek el.

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kiadványainak kötelespéldány-szolgáltatása és archiválása

A sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség minden Magyarországon megjelenő, nyilvános közlésre szánt sajtótermékre vonatkozik. A legalább 50 példányban sokszorosított, nyomtatott sajtótermékekből 6 nyomtatott kötelespéldányt kötelező ingyenesen szolgáltatni az Országos Széchényi Könyvtárnak. 50 példány alatti megjelenés, illetve csak igény szerinti nyomtatás (Print on Demand) esetén 2 kötelespéldány beküldése kötelező. Elektronikus kiadványokra is vonatkozik a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség. Az online hozzáférésű elektronikus dokumentumok beszolgáltatása az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Könyvtárba (OSZK DK) történik.

A kötelespéldányok beszolgáltatásának és archiválásának módja a MATE-n a 12/2021 (V.18.) sz. rektori utasítás alapján, az alábbi módon történik:

 • A kötelespéldány beszolgáltatását lehetőség szerint a nyomda végzi. A kötelespéldány-szolgáltatás megtörténtéről ebben az esetben a kiadvány felelős szerkesztőjének a nyomdától igazolást kell kérnie, amelyet nyilvántartásra át kell adnia az EKL részére.
 • A nyomtatásban megjelent kiadványból a legközelebbi campuskönyvtárba kérjük beszállítani a kötelespéldányokat. A kötelező 6 példányon kívül lehetőség szerint 3 példányt kérünk a MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár számára is. A példányok csomagolásáról és postázásáról/tovább szállításáról a Kiadói Iroda gondoskodik.
 • A nyomtatott példányok mellett kérjük elküldeni a kiadvány végleges kiadói változatát pdf-formátumban is az isbn[kukac]uni-mate[pont]hu e-mail-címre.
 • Elektronikus kiadvány esetén csak a kiadvány végleges kiadói változatát kérjük eljuttatni az isbn[kukac]uni-mate[pont]hu e-mail-címre. Az elektronikus kötelespéldány beszolgáltatását az EKL végzi a kiadvány végleges kiadói változatának feltöltésével az OSZK DK-ba.

A kiadványok elektronikus változatának hosszútávú archiválását az EKL végzi az intézmény repozitóriumában.

A kiadói pdf a kötelespéldány beszolgáltatása után nem változtatható!

 

A DOI-azonosítóról

 A DOI (Digital Object Identifier) az elektronikus dokumentumok körében használt egyedi azonosító, amit a folyóiratok világszerte alkalmaznak a cikkek interneten elérhető elektronikus változatainak megjelölésére. A DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását. Ennek feltétele, hogy a szerzők az irodalomjegyzékben feltüntessék a hivatkozott művek CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóját adott folyóirat/kiadvány formai követelményeinek megfelelően. A hivatkozott közlemények DOI-azonosítója a következő linkre kattintva kereshető meg: http://search.crossref.org

Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a kiadott folyóiratainak cikkeit és PhD-disszertációit el tudja látni a CrossRefnél regisztrált DOI-azonosítóval.

Bővebben a DOI-ról itt tájékozódhatnak: https://www.doi.org/

Amennyiben kiadványukat szeretnék ellátni DOI-azonosítóval, kérjük, forduljanak az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársaihoz a lib[kukac]uni-mate[pont]hu címen.

 

A MATE JOURNALS szolgáltatásról

A MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a folyóirat-szerkesztőségek figyelmébe ajánlja a tudományos folyóiratok kiadáshoz nyújtott OJS-támogatást.

Az Open Journal System (OJS) a szabadon elérhető, tudományos folyóiratok szerkesztési folyamatait és megjelentetését támogató, nyílt forráskódú rendszer.

A MATE JOURNALS a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem folyóiratai számára ingyenesen igénybe vehető, OJS-alapú folyóirat-kiadási felület. A MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár biztosítja a platform technikai hátterét, segítséget nyújt a folyóiratok OJS-ben történő elindításához, „átköltöztetéséhez”, illetve kiadói kérdésekben folyamatos szakmai segítséget biztosít a szerkesztőségek számára.

Az OJS-alapú folyóirat-kiadás előnyeiről és a szolgáltatásról:

 • Az OJS a nemzetközi szintű tudományos folyóirat-kiadásban elismert, igen gyakran alkalmazott platform, folyóiratai bekerülhetnek a DOAJ (Directory of Open Access Journals) nyilvántartásába.
 • A platformon történő megjelenítés megkönnyíti a cikkek egyedi DOI-azonosítóval történő ellátását, biztosítja a cikkek hosszútávú archiválását és plágiumszűrését is. Az OJS nagyon jó „láthatóságot” biztosít, cikkei a Google Scholarban és más indexelő rendszerekben azonnal megjelennek.
 • A folyóirat-platform – megkönnyítve a szerkesztőségek munkáját – online térbe helyezi a kéziratbenyújtás, a lektorálás, a technikai előkészítés és az előállítás munkafolyamatait, kommunikációját. Előnye, hogy a kiadási folyamatban felmerülő összes kéziratváltozat, levonat és levelezés egy felületen kezelhető, és a megjelenő cikkek aktuális státuszáról a szerzők, regisztrált felhasználók értesítéseket kap(hat)nak.
 • Az OJS átlátható, a tudományos életben jól ismert struktúrájú, de testreszabható honlap­felületet is biztosít a folyóirat számára, ahol az aktuális lapszámok mellett a folyóirat archívuma, szerkesztőségi irányelvei és szerzői útmutatók is megjeleníthetők akár  több nyelvi változatban.
 • „Élő” folyóiratok korábbi lapszámai visszamenőlegesen is közzétehetők, így egy felületen nyilvánossá tehető a lap teljes archívuma.

A szolgáltatással kapcsolatban az Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiadási ügyekért felelős munkatársát kereshetik: Gombosné Szabó Sára (Gombosne[pont]Szabo[pont]Sara[kukac]uni-mate[pont]hu), technikai kérdésekben Diszterhöft Zoltán (Diszterhoft[pont]Zoltan[kukac]uni-mate[pont]hu) nyújt felvilágosítást.

vagy:

A szolgáltatás ezen űrlap kitöltésével vehető igénybe. Az űrlap beküldése után a Könyvtár munkatársai felveszik a kapcsolatot a szerkesztőségekkel további egyeztetés céljából.