MTA MAB Mezőgazdasági Szakbizottság

A Károly Róbert Campus szerepe a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának munkájában
A Miskolci Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottsága és munkabizottságainak tevékenysége alapvetően a Károly Róbert Campuson folyó kutatómunkához kapcsolódik, mint ahogyan a Szakbizottság által szervezett rendezvények döntő többségének is a Károly Róbert Campus ad otthont Gyöngyösön. A campus Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézetében dolgozó oktatóinak gyakorlatilag mindegyike bekapcsolódik valamilyen formában (kutatásvezetőként, rendezvényszervezőként, előadóként) a Szakbizottság munkájába. Emellett számos közgazdász kolléga végez agrárökonómiai kutatásokat. A Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke Dr. Fodor László főiskolai tanár. A Szakbizottságon belül a kutató, oktató és tudománynépszerűsítő tevékenységek meghatározó szakterületeinek megfelelően négy Munkabizottság működik:

  • Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Munkabizottság (elnök: Dr. Bozsik Norbert)
  • Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottság (elnök: Dr. Tóth László)
  • Kertészeti Munkabizottság (elnök: Dr. Tégla Zsolt)
  • Növénytermesztési és Agrár-környezetgazdálkodási Munkabizottság (elnök: Dr. Tóth Szilárd)

A Mezőgazdasági Szakbizottság és annak munkabizottságai rendszeresen szerveznek tudományos tanácskozásokat, amelyek mellett az utóbbi években egyre nagyobb jelentőséget kapott az ismeretterjesztő rendezvények és az egyéb szakmai programok (tanulmányi versenyek, bemutatók, szakmai utak) szervezése is. Egyes rendezvények igen jelentős múltra tekintenek vissza, amelyek közül kiemelkedik az évszázados múltra visszatekintő, kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézetben megrendezésre kerülő gabonatermesztési és fajtabemutató tanácskozás minden év júniusában.


Centenáriumi szakmai nap a Fleischmann Rudolf Kutatóintézetben (2018. június 6.)

A gyöngyösi campus szervezésében és az agráros kollégák aktív részvételével valósul meg kétévente a Nemzetközi Tudományos Napok c. konferencia, amelyet 2020 tavaszán 17. alkalommal szerveztünk meg, ahol az előadások és poszterek együttes száma meghaladta a 200-at. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából minden év novemberében több tanácskozást is szervezünk, amelyek középpontjában a munkabizottságok által kijelölt, aktuális és nagy jelentőségű témakörök állnak.


Tudománynépszerűsítő rendezvény - Kutatók Éjszakája a campuson (2019. szeptember 27.)

A Kar oktatói és kutatói a különböző K+F projektek kapcsán munkacsoportokba tömörülnek. Számos rendezvény ezeknek a kutatási projektek eredményeinek ismertetéséhez kapcsolódott, a témák igen széles spektrumát érintve a talaj tápanyag ellátottságától kezdve a biomassza energetikai célú hasznosításán át egészen a vidéki turizmusig. A tudományos tanácskozások mellett számos ismeretterjesztő rendezvény és egyéb szakmai programok megvalósításába kapcsolódnak be a Mezőgazdasági Szakbizottság tagjai. 

Az ismeretterjesztő tevékenység központi rendezvénye a Károly Róbert Campusán megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája, amelynek keretében évi 10-15 előadás hangzik el a Szakbizottság tagjai részéről. A Kar és a Szakbizottság nemzetközi kapcsolatai szempontjából kiemelten fontos, hogy Lakatos Márk kollégánk minden évben a Kertészeti Munkabizottság tevékenységéhez kapcsolható, előadásokkal és üzemlátogatásokkal egybekötött szakmai utat szervez Székelyföldre, ami még karitatív tevékenységgel is kiegészül.


Csoportkép a Szent István Gyermekvédelmi Központ gyermekeivel, Böjte Csaba ferences szerzetessel, munkatársainkkal és öntéseinkkel
(Karitatív tevékenység Csíksomlyón, 2019. május 11.)