Felvételi információk határon túli kihelyezett képzésre

 

TÁJÉKOZTATÓ -  felvételi eljárásról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) székhelyen kívüli kihelyezett képzéseinek vonatkozásában – 2021

 

 1. Jelentkezés módja

 

A 2021. évi felvételi eljárástól az Egyetem a székhelyen kívüli, határon túli képzésekre vonatkozóan elektronikus jelentkezési felületet alkalmaz.

 

Az alapképzések elektronikus jelentkezési felülete: https://uni-mate.hu/hu/jelentkezesi-lap-mate-szekhelyen-kivuli-hataron-tuli-kihelyezett-kepzeseihez-alapkepzesre

A mesterképzések elektronikus jelentkezési felülete: https://uni-mate.hu/hu/jelentkezesi-lap-mate-szekhelyen-kivuli-hataron-tuli-kihelyezett-kepzeseihez-mesterkepzesre

 

A jelentkezést a jelentkezőknek a megfelelő képzésszintre vonatkozó jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtania. A jelentkezés benyújtását követően a jelentkező kap egy automatikus e-mail üzenetet a jelentkezéskor megadott e-mail címére, a levélben PDF formátumban szerepel a jelentkezési lapja, melyet kinyomtatva és aláírva 1 példányban be kell nyújtania a képzési hely szerinti konzultációs központban. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési laphoz a webes felületre feltöltött csatolt dokumentumok másolati példányait nem kell csatolni! A konzultációs központ a papír alapú jelentkezési lapokat összegyűjti és a jelentkezési határidőt követően 5 napon belül megküldi a képzés szerinti campusra.

 

A konzultációs központok jelentkezők számára megadott címei:

 • BEREGSZÁSZI képzések: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33)

 

 • CSÍKSZEREDAI képzések: Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (Románia, 530241 Csíkszereda, Taploca út 20.)

 

 • KOMÁROMI kertészmérnöki alapképzési szak: Pro Selye Univerzitas n.o. (Szlovákia, 945 05 Komárno, Dunajské nábrežie 12., P.O. BOX 54)

 

 • KOMÁROMI vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak, mely tekintetében a benyújtási cím a MATE Szent István Campusa: MATE Szent István Campus Főigazgatóság (Magyarország, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.)

 

 • SZÉKELYUDVARHELYI vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak: Székelyföldi Egyetemi Központ (Románia, 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.)

 

 • ZENTAI képzések: Pro Scientia Naturae Alapítvány (Szerbia, 24400 Zenta, Ősz utca 18.)

 

A jelentkezési lap papír alapon történő leadásának szükségessége a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésén alapul, mely rendelkezés szerint a székhelyen kívüli, határon túli képzések vonatkozásában a jelentkezést be lehet nyújtani papíralapú nyomtatványon, ugyanakkor az elektronikus úton történő benyújtásról nem rendelkezik a jogszabály, ezért kérjük, az elektronikus úton kitöltött jelentkezési lapot kinyomtatva és aláírva is benyújtani.

 

Adatvédelmi okokból személyi igazolvány/útlevél és társai másolatot nem kérhetünk a jelentkezőktől, ezért kiemelten fontos, hogy a jelentkezők a jelentkezési lap személyes adatokra vonatkozó részét a hivatalos irataik alapján töltsék ki (pl. a nevük a szerint kerüljön leírásra latin betűkkel, ahogy az irataikon szerepel).

Ugyanarról az e-mail címről jelentkezést csak egy alkalommal lehet benyújtani. Természetesen a konzultációs központok munkatársai segédkezhetnek a jelentkezőknek a jelentkezési lap kitöltésében, az adatpontosságot várhatóan nagyban növelni fogja, ha segítséget tudnak nyújtani a kitöltésben.

 

Az Egyetem a jelentkezési határidőt követően – és várhatóan a határidő előtt is – monitorozza a beérkezett jelentkezéseket és a benyújtott jelentkezésekről névsort fog küldeni az illetékes konzultációs központba.

 

 1. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

 

Székhelyen kívüli alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Az emelt szintű érettségi fenti követelménye a százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

 • érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal,
 • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV),
 • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal,
 • oklevéllel (a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben vagy régi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél minősítése alapján is történhet pontszámítás, ebben az esetben nem szükséges az emelt szintű érettségi vagy FFSZV vizsga).

 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az érintett külhoni jelentkezők részére az alábbi táblázatban feltüntetett tantárgyakból szervez felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát. Az alábbiak közül egy vizsga megjelölése szükséges abban az esetben, amennyiben a jelentkező tekintetében fent hivatkozott, kivételi kört képező tényezők egyike sem áll fenn.

 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) tantárgya

biológia

fizika

földrajz

kémia

matematika

informatika

élelmiszeripari ismeretek

mezőgazdasági ismeretek

angol nyelv

német nyelv

román nyelv

szerb nyelv

szlovák nyelv

ukrán nyelv

 

Az FFSZV-re való felkészüléshez az alábbi linken található, a korábbi évek emelt szintű érettségi feladatlapjait, valamint javítási-értékelési útmutatóit tartalmazó felületet ajánljuk: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

 

Az FFSZV vizsgára a jelentkezési lapon a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg lehet jelentkezni.

 

 1. Határidők, időpontok

 

A jelentkezési határidő egységesen: 2021. augusztus 20.

 

FFSZV helyszínek:

 • BEREGSZÁSZI képzések: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33)

 

 • CSÍKSZEREDAI képzések: Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (Románia, 530241 Csíkszereda, Taploca út 20.)
 • KOMÁROMI képzések: Pro Selye Univerzitas n.o. (Szlovákia, 945 05 Komárno, Dunajské nábrežie 12., P.O. BOX 54)
 • SZÉKELYUDVARHELYI vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak: Székelyföldi Egyetemi Központ (Románia, 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.)

 

 • ZENTAI képzések: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda (Szerbia, 24400 Zenta, Karađorđe utca 52.)

 

FFSZV tervezett időpont: 2021. augusztus 27. (péntek)

 

 1. Külhoni székhelyen kívüli képzések

 

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021. évben is támogatni kívánja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő székhelyen kívüli (kihelyezett) képzéseit, tekintettel arra, hogy e képzések hiánypótló szerepet töltenek be a külhoni magyar értelmiség utánpótlásának biztosításában. A külhoni székhelyen kívüli képzések 2021 tavaszi meghirdetése az alábbi linken érhető el:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/hataron_tuli_kihelyezett_kepzesek_21A.pdf