Felsőoktatási szakképzési szakok

Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető. A felsőoktatási szakképzésre kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. Felsőoktatási szakképzés a felsőoktatás rövid ciklusú képzési rendszere. A felsőoktatási szakképzés az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszerében (ISCED - International Standard Classification of Education): ISCED 5B
A Magyar Képesítési Keretrendszerben (MKKR) az 5. szinthez, ennek illeszkedése révén az Európai Képesítési Keretrendszerben (EKKR) 5. szintjéhez tartoznak az e programok révén megszerezhető képesítések.

A képzési idő szakjaink esetében 4 félév, amely magában foglal 1 félév összefüggő szakmai gyakorlatot. A felsőoktatási szakképzésben legalább 120 kreditet kell, és legfeljebb 150 kreditet lehet megszerezni. Felsőoktatási szakképzésre az jelentkezhet, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. Az oklevél megszerzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve van lehetőség jelentkezni a campus alapképzési (BA/BSc) szakjaira. Sikeres felvételi eljárást követően a felsőoktatási szakképzésben megszerzett meghatározott kreditek beszámíthatók az alapképzésben. A beszámítható kreditek száma legalább 30, legfeljebb 90 lehet azonos képzési területen.

Felsőoktatási szakképzési szakok a Károly Róbert Campuson:

Gazdaságinformatikus

Gazdálkodási és menedzsment

Gyógy- és fűszernövények

Kereskedelem és marketing [logisztika / marketingkommunikáció]

Mezőgazdasági

Programtervező informatikus

Pénzügy és számvitel [pénzintézeti / vállalkozási]

Szőlész-borász

Turizmus-vendéglátás [turizmus / vendéglátás]