Mezőgazdasági mérnöki (BSc)

A képzési célja
A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
mezőgazdasági mérnök (Agricultural Engineer)

A képzési idő félévekben:
7 félév (6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne:
- Gyöngyös (nappali, levelező)
A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható specializáció:
- növénytermesztő-növényvédő
- agrár-környezetgazda

Angol nyelvű képzés
A szak választható angol nyelvű képzés keretében is nappali tagozaton.
Specializáció: agrár-környezetgazda

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező, angol nyelvű képzés)

Az önköltség mértéke 2021-ben (magyar, angol): 325.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mit fogsz tanulni?
Szereted a természetet, a növényeket és az állatokat? Szereted a munkádat a szabadban és szabadon végezni? Munkád során szeretnél megfelelni a természeti és gazdasági kihívásoknak? Ha igen, akkor olvasd tovább a szakismertetőt, mert érdekelni fog! Aki a mezőgazdálkodást, a földműves szakmát választja élethívatásul, az szerencsés embernek mondhatja magát. Erre utal a következő latin mondás is: „O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas" - Boldog földművesek! Ha belátnátok, mi szerencsés sorsotok!

A szakma szépségeit azok a kihívások jelentik, amelyeknek munkájuk során meg kell felelniük a végzett agrárszakembereknek. Manapság azok a mezőgazdasági mérnökök érvényesülnek a szakmájukban, azok lehetnek sikeresek és szerencsések, akik szakmailag jól felkészültek és tudásukat folytonosan megújítják. Ezért a Mezőgazdasági mérnöki szak képzési programjának összeállításakor arra törekedtünk, hogy tanulmányaitok során széleskörű természettudományi-, műszaki-, mezőgazdasági- és gazdasági ismeretekre tudjatok szert tenni és a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthassátok el. A képzés gerincét a technológiai (földművelési és földhasználati, növénytermesztési, növényvédelmi, állattenyésztési, takarmányozási, kertészeti) és gazdálkodási (vállaltgazdasági, üzem- és munkaszervezési, pénzügyi és számviteli, marketing) ismeretek oktatása jelenti. Ezen ismeretek megszerzését készítik elő és segítik az alapozó tárgyak (gazdasági matematika és statisztika, növénytan és növényélettan, állattan és állatélettan. kémia, talajtan és agrokémia, genetika és biotechnológia, közgazdaságtan, jog és szakigazgatás, agrárpolitika, stb.), melyeket főleg a képzés első két szemeszterében oktatunk. A mezőgazdaság egy-egy szűkebb, speciális szakterületén való elmélyülést szolgálják a differenciált szakmai ismeretek (a specializációk tárgyai). Ezeket az ismereteket nem elég csak elméletben elsajátítani, hanem gyakorlatban is tudni kell alkalmazni. Ezért a gyakorlati készségek megszerzését szolgáló tárgyak (üzemi gyakorlat, nyári gyakorlat, összefüggő szakmai gyakorlat) szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának. Akkor vágj bele a képzési program teljesítésébe, ha hiszed, hogy a tanulásba fektetett munka később meghozza gyümölcsét. Hiszen egy másik latin mondás szerint: „Citra arationem, citra sementem" - Nem kezd szántani, vetni, ki elvesztette reményét.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Tanulmányaid során olyan szakmai kompetenciákra tehetsz szert, melyek alapján képes leszel önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására, piacképes mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, vállalkozások létrehozására és működtetésére, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására. A képzés befejezését követően elsősorban különböző méretű mezőgazdasági üzemekben irányítói munkakörökben vállalhatsz munkát, vagy saját gazdaságodban (családi gazdaságok, egyéni- és társas vállalkozások) kamatozhatod tudásodat. Ezen kívül a mezőgazdasági szaktanácsadás és szakigazgatás területén is elhelyezkedhetsz. Egyéb munkaerő piaci igények és elhelyezkedési lehetőségek: mezőgazdasági termékek/termények felvásárlása, kereskedelme, terménytárolás, feldolgozás, minőségbiztosítás, vidék- és térség-fejlesztés és az ezzel kapcsolatos intézményhálózat.

Amit még a szakról tudni érdemes:
A meghirdetett specializációk lehetőséget adnak arra, hogy az elméleti és gyakorlati ismereteid elmélyítsd és speciális szakmai ismereteket szerezhess az agrárium szűkebb területein. Ha a növénytermesztő-növényvédő specializációt választod, akkor bővebb szakmai ismereteket kapsz a szántóföldi gyomszabályozási technológiákról, a főbb növénykultúrák betegségeiről, állati kártevőiről és az ellenük való integrált védekezési technológiákról. Elmélyülhetsz a vetőmagtermesztés és fajtahasználat, valamint az energianövény termesztés speciális kérdéseiben és megismerkedhetsz a precíziós növénytermesztés elméletével és gyakorlatával. Sikeres záróvizsga után kiválthatod a II.-es forgalmi kategóriájú növényvédő szerek vásárlására és forgalmazására jogosító igazolványt, az ún. „zöld könyvet". Amennyiben a környezetvédelem iránt érzel nagyobb elhívatottságot, akkor választhatod az agrár-környezetgazda specializációt. A specializáció képzési programja elsősorban a természeti erőforrások tervszerű hasznosítására, környezetkímélő gazdálkodási módszerek tervezésére és végrehajtására fókuszál. Megismerheted az ökológiai gazdálkodás alapelveit, a biotermék előállítás és minősítés rendszerét, valamint az energetikai célú biomassza termesztés technológiáit, és a megújuló energiaforrások mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeit. Megszerzett ismereteid birtokában sikeresen, hatékonyan részt tudsz venni az agrár-környezetvédelmi programokban és az EU agrár- és környezetpolitikájának megvalósításában.

Kollégiumi elhelyezés: Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Mezőgazdasági mérnöki szak: >> cikkünk <<

Kapcsolódó öntevékeny körök:
Bor Klub
Gyógynövény Klub

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Fodor László főiskolai tanár, szakfelelős
E-mail: Fodor.Laszlo(kukac)uni-mate.hu Tel: 37/518-300 mellék: 273

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu