Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc)

A képzés célja
A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzésben való folytatására.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
vidékfejlesztési agrármérnök (Rural Development Engineer)

A képzési idő félévekben:
7 félév (6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne: Gyöngyös (nappali, levelező)
A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Választható specializáció:
- helyi gazdaságfejlesztő
- településgazda

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben: 
- nappali munkarend: 270.000,- Ft/ félév
- levelező munkarend: 250.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mit fogsz tanulni?
A vidék szó hallatán az emberek zömének egy békés falusi kép jut eszébe, tulajdonképpen minden, ami nem város. Nálunk arról tanulhatsz, hogy valójában mi is az a vidék, milyen problémákkal küzdenek ezek a térségek és legfőképpen a vidéken élő emberek miként tudnak jobbítani az életükön, az életkörülményeiken, a gazdasági, társadalmi, kulturális lehetőségeiken. Milyen helyi lehetőségek, emberek, hagyományok, történeti, természeti értékek állnak rendelkezésre? Ezeket hogyan kell megkeresni és kitalálni, hogyan lehet őket fejlesztési erőforrásként felhasználni, olyan új lehetőségeket teremtve, amelyek valódi változást tudnak hozni egy településnek, a környékének, a régiónak.

A szakon oktatott tárgyak - vidékfejlesztés, projekttervezés, programozás, regionális és helyi gazdaság fejlesztés, településfejlesztés - azokat a képességeket, készségeket fejlesztik, melyekkel jó gyakorlati szakemberré tudsz válni. Mindenhez komoly közgazdasági ismerteket is szerezhetsz, mellyel később nem csak a vidék és terület fejlesztés, hanem a gazdasági szférában is megállod a helyed.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzettség birtokában betölthető tipikus munkahelyek: Munkádat települési önkormányzatoknál, területfejlesztési társulásoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Megyei Kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályai), projektirodákon végezheted. Jellemzően agrárkamarai tanácsadó kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, kistérségi menedzser, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó munkaköröket tölthetsz majd be.

Amit még a szakról tudni érdemes: 
A specializációk lehetőséget biztosítanak arra, hogy az elméleti és gyakorlati ismereteid elmélyítsd és speciális szakmai ismereteket szerezhess.

helyi gazdaságfejlesztő specializáció célja olyan szakember képzése, aki képes feltárni és megszervezni egy térség erőforrásait, azok hasznosítására a helyi közösség igényeit és érdekeit szolgáló fejlesztési projekteket tervezni. A vidékfejlesztésen belül az utóbbi években egyre hangsúlyosabbá váltak a közösségi megoldások, a gazdaságfejlesztési eszközök helyes alkalmazása pedig kulcskérdéssé vált. A helyi gazdaságfejlesztés szemléletmódjával dolgozó szakemberek a vidéki térségek belső erőforrásait igyekeznek mozgósítani a helyi lakosság részvételével és érdekében, amely által tevékenységük kevéssé függ a térségen kívüli befektetőktől. A specializáció keretében a hallgatók olyan ismereteket sajátítanak el, amelyekkel hatékonyan mozgósíthatják a térség belső erőforrásait, új munkahelyek létrehozásával, új termékek piaci bevezetésével.

településgazda specializáció célja olyan vidékfejlesztő szakember képzése, aki a vidéki településeken ellátandó önkormányzati feladatokkal kapcsolatban rendelkezik többlettudással. A településgazda a települési önkormányzatok alkalmazásában komplex feladatkört ellátó, korszerű ismeretekkel rendelkező szakember, akinek a tevékenysége kiterjed a településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok ellátására, a közszolgáltatásokat biztosító intézményekkel való együttműködésre, pályázatkészítésre és projektek lebonyolítására. Széleskörű ismereteire építve aktívan vesz részt a település fenntartási és településfejlesztési feladatok megfogalmazásában, koordinálásában és végrehajtásában.

Kollégiumi elhelyezés:

Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Vidékfejlesztési agrármérnöki szak: >> cikkünk <<

Kapcsolódó öntevékeny kör:
MátraVidék Klub

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Koncz Gábor egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: Koncz.Gabor(kukac)uni-mate.hu Telefon: 37/518-300 mellék: 493

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu