Turizmus-vendéglátás (BA) szak

Mit fogsz tanulni? 
Te akkor találkozol az emberekkel, amikor szabadidejük van az élményszerzésre, pihenésre. Az önmagunkra fordítható idő általában kevés, így nagyon értékes. Egy jó vendéglátó észrevétlenül otthonosságot teremt bárhol a világban.

A világ körülöttünk van!

A gazdaságtudományi képzési területhez tartozó turizmus-vendéglátás szakon a közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (köztük a matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök) mellett társadalomtudományi alapismereteket (Európai Uniós, általános és gazdasági jogi ismereteket, gazdaságtörténetet, szociológiát, pszichológiát és filozófiát, valamint a szakhoz tartozó tárgyakat (köztük turisztikai alapozó tárgyakat, turisztikai- és vendéglátó marketinget, utazási- és vendéglátó jogot, turisztikai termékfejlesztést, utazásszervezést, vendéglátó- és szállodai ismereteket), és idegennyelvet fogsz tanulni. A hatodik félévben specializációk közül választhatsz.

A szakon teljes idejű képzésben 600 óra szakmai gyakorlat kötelező, szakmai partnereinknél, egyetemünk tanszállodáiban vagy akár külföldön is teljesíthetsz. Részidős (levelező) képzésben egybefüggő 240 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítened.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (Economist in Tourism and Catering)

Választható specializáció:
természeti és vidéki turizmus, vendéglátás menedzsment

Angol nyelvű képzésben:
természeti és aktív turizmus

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel? 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szakos közgazdászként szállást és egyéb szolgáltatásokat fogsz nyújtani a vendégeknek. A munkád során utazásokat szervezel, turisztikai tevékenységeket koordinálsz. Szálláshelyeket keresel, szervezel le és értékesítesz, foglalásokat intézel. Helyi turisztikai információk szervezése és nyújtása is a feladataid közé tartozik majd. Munkád része lesz továbbá a szálláshelyeken, turisztikai-, sport-, művelődési intézményekben szolgáltatások és rendezvények szervezése, irányítása. Kreativitást, és idegennyelv-ismeretet is igényel a kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartás és irodák, külföldi érdekeltségek létrehozása. Kevésbé látványos feladatod lesz a biztonsági intézkedések felügyelete, a könyvelési- és beszerzési tevékenységek elvégzése, költségvetés készítés, beszámolók, javaslatok kidolgozása, vagy a prezentációkészítés.

A diploma megszerzését követően betölthető, jellemző munkakörök:
turisztikai referensutazási, referensértékesítési- és marketigmenedzser-elemző, szaktanácsadó-recepciós, vagy akár Front Office menedzser, vendéglátó egység/szervezet munkatársa, vagy akár vezetője, rendezvényszervező Tevékenységedet szállodákban és más szálláshelyeken, vendéglátó vállalkozásoknál, utazásszervezőknél- és közvetítőknél, nemzeti parkoknál, rendezvényszervező cégeknél, bor-, és lovas szolgáltatóknál, minisztériumokban, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál, Turisztikai Desztinációs Menedzsent (TDM) szervezeteknél, a kulturális örökség védelem intézményeiben, vagy közlekedési (légi-, hajós- vagy vasúti) társaságoknál is végezheted.

Amit még a turizmus- vendéglátás BA szakról tudni érdemes:

Képzési idő: 8 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben: 
- nappali munkarend: 270.000,- Ft/ félév
- nappali munkarend angol nyelven: 350.000,- Ft/félév
- levelező munkarend: 250.000,- Ft/félév

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga követelmény: 
Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.

Továbbtanulás:
A Turizmus-vendéglátás alapszakra elsősorban az üzleti képzési ág mesterszakjai (köztük a Gyöngyösi Campusunkon működő Turizmus-menedzsment, valamint a Regionális és környezeti gazdaságtan, a Marketing, a Master of Business Administration) építhetők.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Turizmus-vendéglátás szak: >> cikkünk <<

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai tanár
Tel.: 37/518-301 E-mail: Bujdoso.Zoltan(kukac)uni-mate.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
E-mail  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu