Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Az Idegennyelvi Intézet feladatai:

  • A szakmai idegennyelv oktatása a MATE minden campusán és telephelyén – ideértve a magyar mint idegen nyelv oktatását is. Három szaknyelv tanulása lehetséges, ezek a képzések profiljának megfelelően a gazdasági, műszaki, valamint agrár-és környezettudományi szaknyelvek. Angol, német, francia és magyar mint idegennyelv kurzusokat vehetnek fel a hallgatók.
  • Az idegennyelvi képzés megszervezése és koordinálása a MATE minden campusán és telephelyén.
  • A (szak)nyelvoktatás egységes követelményrendszerének kialakítása, a (szak)nyelvoktatáshoz szükséges tantervek, tanmenetek, tananyagok kidolgozása.
  • A szaknyelvoktatáshoz szükséges tananyagok tartalmi és módszertani fejlesztése.
  • A szakfordító szakirányú továbbképzések (az agrár- és a természettudományi, a gazdasági és társadalomtudományi szakterületekhez kapcsolódóan), valamint az idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzések oktatása.
  • A PhD hallgatók számára a belső nyelvi vizsgák megszervezése és lebonyolítása.
  • Szorosan együttműködik a Zöld Út Nyelvvizsgaközponttal, valamint az ENYC-vel.

Nyelvvizsgalehetőségek:

Az Egyetemi Nyelvvizsga Centrum (ENYC) fogja össze a MATE campusain letehető nyelvvizsgákat:

  • A MATE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont az egyetem saját szaknyelvi vizsgarendszerét működteti,
  • míg az Általános nyelvvizsgacsoport koordinálja az egyetem különböző campusain megtalálható egyéb, külső, főleg általános nyelvvizsgákat (ELTE Origó, BME, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ).

Zöld Út nyelvvizsga vizsgázóbarát, életszerű, kommunikatív, komplex vagy külön írásbeliként vagy szóbeliként is az ország 17 pontján lehető, államilag elismert vizsga, amely megfelel a BSc kimeneti, és az MSc  bemeneti  és kimeneti követelményének. A sikeres bizonyítvány megszerzésével azt bizonyíthatja a vizsgázó, hogy tanuláshoz vagy munkavégzéshez kapcsolódóan a tudásterületek széles körében képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban. A Zöld Út nyelvvizsga a négy fő nyelvi készségen keresztül (írás- és beszédkészség, olvasott és hallott szövegértés) méri a szaknyelvi kommunikációs készséget, ugyanakkor nem célja, hogy az egyes szakmai témakörök hátterében rejlő tényanyagot számon kérje, mintha egy szaktárgyi egyetemi vizsga lenne. A Zöld Út nyelvvizsgára való felkészüléskor a munkaerőpiacon rendkívül jól hasznosítható szaknyelvi nyelvtudásra tehetünk szert.

A MATE campusain megtalálható általános nyelvvizsgák:

Campusok, nyelvvizsgahelyek Általános nyelvvizsgák

Szent István Campus, Gödöllő

ELTE Origó ÚJRA! (Szóbeli csak angol és német nyelvből tehető le a gödöllői vizsgahelyen. Nyelvvizsgabizonyítvány a budapesti központban vehető át.)

Georgikon Campus, Keszthely

ELTE Origó, BME

Károly Róbert Campus, Gyöngyös

ELTE Origó, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ 

Kaposvári Campus

ELTE Origó

 

2021-es általános nyelvvizsga vizsganaptár letöltése

Tájékoztatás az intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsgáról:

A Doktori Szabályzat alapján a magyar anyanyelvű doktorandusz esetén a képzésre történő felvételkor megkövetelt legalább középfokú, „C” vagy „B2” típusú nyelvvizsga mellett a komplex vizsgára történő jelentkezéshez második idegen nyelv ismeretének igazolása is szükséges legalább alapfokú nyelvvizsga letételével, vagy egy, a felsőoktatási intézmény által szervezett nyelvi vizsgával.

Fentiek értelmében az Egyetem a PhD-hallgatóknak lehetőséget biztosít intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsga letételéhez angol, német és francia nyelvekből. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérjük postai úton a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre, vagy szkennelve a Veresne.Valentinyi.Klara [kukac] uni-mate.hu e-mail címre megküldeni.

Jelentkezési lap

A nyelvi vizsgával kapcsolatos további tájékoztatást ad:
Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára (Veresne.Valentinyi.Klara [kukac] uni-mate.hu)

Jelentkezési határidő: 2021. április 8.

Írásbeli vizsga időpontja és helyszíne: 2021. április 15. 10:00, online

Szóbeli vizsga időpontja és helyszíne: 2021. április 15. 14:00 online

Az alapszintű nyelvvizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsga felépítése és tematikája megfelel a Zöld Út alapfokú nyelvvizsga gazdasági, mezőgazdasági és műszaki moduljainak.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga ideje alatt a számítógép kameráját be kell kapcsolni. A vizsga előtt a vizsgázó személyi igazolvány felmutatásával azonosítja magát. Ezután a kamerával be kell mutatni, hogy a helyiségben nem tartózkodik a vizsgázón kívül más személy. A kamera hiánya vagy hibás működése a vizsga alóli kizárással jár!

Az írásbeli vizsgán idegen nyelv – magyar nyelvű nyomtatott szótár használható.

A vizsga díja: 30 000 HUF, a vizsga előtt fizetendő, átutalással az Idegennyelvi Intézet pénzügyi központjába, NEPTUN befizetéssel.

Felkészítő anyagok: Zöld Út nyelvvizsgaközpont alapfokú nyelvvizsga feladatokat tartalmazó kiadványai (lásd honlap:  https://zoldut.szie.hu/mintafeladatsorok )

A pontos kezdési időpontról és a helyszínről a jelentkezések befogadása után e-mailben értesítjük a hallgatókat.