Gazdálkodási és menedzsment (BA)

Mit fogsz tanulni?
A közgazdász szakma nem valami unalmas dolog, hanem nemzetközi, modern és innovatív. Közgazdászként te lehetsz az, aki álmot adhatsz egy ügyes kezű szakmunkásnak, sikerre viheted egy vállalkozás ötletét, pénzt tudsz csinálni egy nemes cél megvalósításához, jól használhatod fel a rendelkezésre álló tőkét. A szakma tekintélye, anyagi megbecsültsége hosszú évek óta kiemelkedően jó.

A gazdaságtudományi képzési területhez tartozó gazdálkodás és menedzsment szakon a főbb tárgyaid a következők lesznek: Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek, mint matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, mint európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek, mint vállalati pénzügyek, számvitelelemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, termelésmenedzsment, folyamat- és minőségmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, team-menedzsment, közmenedzsment, szervezésmódszertan, információgazdálkodás, továbbá a választható specializációk tantárgyai. A hatodik félévben választhatod a Vállalkozás-szervezés, a Kontrolling, vagy a Logisztika specializációt, melyek keretében mélyebben megismerheted az adott, szakmai speciálitásokat.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management

Választható specializáció magyar nyelvű képzésben:
- kontrolling
- logisztika
- vállalkozásszervezés

Angol nyelvű képzésben:
- vállalkozásszervezés

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos közgazdászként egy vállalkozás erőforrásait tervezed, ez alapján költségvetést, prognózist készítesz a pénzügyre, beruházásokra, jövedelemre, piacra vonatkozóan. Részt veszel a számviteli rendszerek kialakításában, irányításában, a folyamatok ellenőrzésében és elemzésében. Munkád része lesz a beruházások gazdaságosságának tervezése, fejlesztési programok kidolgozása és lebonyolítása. Tervezed, elemzed egy termék fejlődési-, és hanyatlási ütemét gazdaságosságát, és erről beszámolókat készítesz.

Jellemző munkakörök, amire igényt tarthatsz:
üzleti tervező, elemző, üzletviteli és befektetetési tanácsadó, pénzügyi és gazdasági tanácsadó, pénzügyi és üzleti tanácsadó, pénzügyi elemző, pénzügyi folyamatkontroller, pénzügyi-, gazdasági- vezető- termelési- elemző- gazdasági tanácsadó, termékmenedzser Tevékenységedet végezheted cégeknél, vállalatoknál, kamaráknál, vállalkozás-fejlesztési alapítványoknál, regionális fejlesztési ügynökségeknél, önkormányzatoknál, nonprofit szervezeteknél, munkaügyi központoknál.

Amit még a gazdálkodási és menedzsment szakról tudni érdemes:

Képzési idő: 7 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben:
- nappali munkarend: 270.000,- Ft/ félév
- nappali munkarend angol nyelven: 350.000,- Ft/félév
- levelező munkarend: 250.000,- Ft/félév

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Gazdálkodási és menedzsment szak: >> cikkünk <<

A szakról további tájékoztatás kérhető:

A szak koordinátora a Gyöngyösi Campuson:
Telefon:  E-mail: 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu