Kereskedelem és marketing (BA)

Mit fogsz tanulni?
Közgazdasági ismeretek, marketing, üzleti kommunikáció, pénzügy, számvitel, adózás, jogi ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, pl. pszichológia, szociológia, a marketing egyes részterületeinek elméleti és gyakorlati tudnivalói:marketingkutatási technikák megismerése, a marketingkommunikáció különböző formái, pl. reklám, PR, arculattervezés, eladásöszötönzés feladatainak tervezése, irányítása, megvalósítása, marketingtervek elkészítése, a fogyasztói és vásárlói magatartás specifikumainak felhasználása a marketingmunkában, szolgáltatásmarketing, kereskedelmi ismeretek, személyes eladás, logisztika, fogyasztóvédelem, üzleti idegen nyelv.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Választható specializációk:
- kereskedelmi
- marketingkommunikáció

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A cél olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi/marketing szaktudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi/marketing tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsőfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történő folytatásához.

A szakon végzett hallgatók képesek lesznek:
Mikro-, kis- és középvállalkozások, marketingtevékenységének önálló, átfogó irányítására, szervezésére, nagyvállalatok marketing részfeladatainak - marketingkutatás, marketingkommunikáció, disztribúció - teljes körű ellátására, marketingszolgáltató - piackutató, reklám- és PR ügynökségek - vállalkozások különböző munkaköreinek önálló ellátásra. Mikro-, kis- és középvállalkozások kereskedelmi tevékenységének önálló tervezésére, irányítására, bonyolítási feladatainak szervezésére, koordinálására, nagyvállalatok kereskedelmi részfeladatainak - hazai- és külpiaci értékesítés, szállítmányozás, területi képviselet, bolti értékesítés- és munkaszervezés, fogyasztóvédelem - önálló megoldására.

Azon hallgatók jelentkezésére számítunk, akik tanulmányaik befejezése után vállalkozások kereskedelmi és/vagy marketing feladatait szeretnék végezni, piackutató, reklám-, PR-, vagy médiaügynökségeknél, kereskedelmi vállalatoknál kívánnak tevékenykedni, mindemellett fontos számukra, hogy szakmai nyelvismeretük is magas színvonalú legyen.

Amit még a szakról tudni érdemes:

Képzési idő: 7 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben: 
- nappali munkarend: 270.000,- Ft/ félév
- levelező munkarend: 250.000,- Ft/félév

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Kereskedelem és marketing szak: >> cikkünk <<

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Domán Szilvia egyetemi docens, szakfelelős
Telefon: 37/518-300, E-mail: Doman.Szilvia(kukac)uni-mate.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu