Kertészmérnöki (BSc)

A képzési célja
A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik ismerik a kertészet termelési ágazatainak legfőbb sajátosságait, valamint azok agrárgazdaságon belüli szerepét és lehetőségeit. Képesek üzemi méretű termelési folyamatok tervezésére, irányítására és szervezésére, az áruvá készítés, a termékek forgalmazása és tárolása során jelentkező feladatok vezetésére, a kertészet területén speciális szakigazgatási alapfeladatok ellátására. Alkalmasak önálló kertészeti gazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 
kertészmérnök (Horticultural Engineer)

A képzési idő félévekben:
7 félév (6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne: Gyöngyös (nappali, levelező)
A Gyöngyösi Károly Róbert Campus gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Specializáció: gyógy- és fűszernövények

Duális képzés
A szak duális képzésként is végezhető nappali tagozaton.

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben (nappali, levelező munkarend): 325.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mit fogsz tanulni?
A kertészmérnöki szakképzés kiemelt hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzésre (60-70%). A hat szemeszterben a szakma tudnivalóit megalapozó természettudományi (növénytan, növényélettan, növényi biotechnológia, kémia, matematika, informatika), a társadalomtudományi (közgazdaságtan, agrárgazdaságtan, stb.), általános mezőgazdasági ismeretek (földművelés), kertészeti növények (szőlő, gyümölcstermő növények, zöldségfélék, dísznövények, gyógy- és fűszernövények) termesztéséhez és áruvá készítéséhez szükséges általános ismeretek (faj- és fajtaismeret, technikai folyamatok, növényvédelem, élelmiszerbiztonsági ismeretek, stb.), kertészeti gazdaság és gazdálkodási ismeretek (marketing, üzemszervezés, stb.) sajátíthatóak el.

A szakmai gyakorlat egyrészt áll az összefüggő szakmai gyakorlatból (12-15 hét), melynek helye szabadon választható és ezt megelőzően kell öt hét terepgyakorlatot teljesíteni. Mindezek a szakma alapos megismerését és gyakorlatban való használatát alapozzák meg. A 6. félév után egy félév összefüggő szakmai gyakorlat során kibontakoztatható az addig megszerzett elméleti és gyakorlati tudás. Nemzetközi kapcsolatok révén lehetőséget biztosítunk leendő hallgatóink számára európai vagy más földrészek egyetemein vagy gyakorló üzemeiben való rövidebb-hosszabb tanulmányutak, kurzusok, kutatómunkák részvételére.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A végzettség birtokában betölthető tipikus munkahelyek: Munkádat saját vagy más tulajdonában lévő gazdaságot irányítóként (ültetvény, kondicionált felület), feldolgozó üzemben, mezőgazdasági értékesítő cégek területi képviselőjeként, szaktanácsadóként, ellenőrként, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Termelői Érdekszövetség), projektirodákon végezheted. Jellemzően kertészeti ágazatba tartozó termelési folyamatokkal, felvásárlással, feldolgozással, szakigazgatással kapcsolatos munkaköröket tölthetsz majd be.

Amit még a szakról tudni érdemes:

A meghirdetett specializáció lehetőséget ad arra, hogy az elméleti és gyakorlati ismereteid elmélyítsd és speciális szakmai ismereteket szerezhess. A gyógy- és fűszernövények specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a vadon termő gyógynövények gyűjtésének megszervezésére, képesek a gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiáját megvalósítani, azt fejleszteni, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani. A végzett hallgatók jártasságot szereznek a feldolgozási technológiákban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Megismerik a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkeznek az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel.

Online nyílt napok: online nyílt napokat rendezünk 2021. január 16-án és február 6-án. >> részletek <<

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Kertészmérnöki szak: >> cikkünk <<

Kapcsolódó öntevékeny körök:
Bor Klub
Gyógynövény Klub

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Kaprinyák Tünde adjunktus
E-mail: Kaprinyak.Tunde(kukac)uni-mate.hu Tel: 37/518-300 (mellék: 458)

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu