Bemutatkozik a Gazdaságinformatikus szak

A gazdaságinformatikusok feladata betölteni a kommunikációs szakadékot a programozók és a program üzleti megrendelője között. Egy sikeres vállalkozás hátterében mindig ott áll egy ilyen szakember, aki képes többek között üzleti folyamatok végrehajtását segítő szoftverek tervezésére és tesztelésére, valamint adatbázisok létrehozására és menedzselésére. Naprakész tudással gazdagodhatnak és a munkaerőpiacon keresett szakemberekké válhatnak azok, akik a Károly Róbert Campus Gazdaságinformatikus képzésére jelentkeznek. A szakot Dr. Zörög Zoltán, egyetemi docens, valamint Torma Ádám harmadéves hallgató segítségével mutatjuk be.

Képzési szint: felsőoktatási szakképzés / alapképzés
Képzési idő: 4 félév / 7 félév

A felvételi előtt álló fiatalok többféle informatikai képzéssel is találkozhatnak az interneten és a tájékoztató kiadványokban. Mit nyújt számukra a gazdaságinformatikus képzés?
Zörög Zoltán: Az elnevezéséből adódóan jól látszik, hogy két tudományterületről származik az az ismeretanyag, amivel a szakot választó hallgatók gazdagodnak. Ráadásul intézményünkben arra törekszünk, hogy a két terület azonos arányban szerepeljen a kötelező jelleggel teljesítendő tantárgyak között. Természetesen lehetőséget teremtünk arra is, hogy érdeklődésüknek megfelelően egyik vagy másik irányban képezzék magukat. Erre különböző választott kurzusok segítségével van mód.

Kiknek ideális választás a gazdaságinformatikus képzés?
Z.Z.: Bármelyik informatikai szakot vesszük alapul, a végzetteknek jelentős mértékben kell rendelkezni problémamegoldó képességgel. Úgy gondolom, hogy elsősorban azoknak lehet ez a terület megfelelő, akik hajlandóak ezen készségüket tovább fejleszteni. Igaz ez a gazdaságinformatikusokra is. Tehát elsősorban a vállalatoknál végbemenő üzleti folyamatok iránt érdeklődő jelentkezőket várunk, akik ezeknek a folyamatoknak az optimalizálását különböző informatikai eszközök, lehetőségek felhasználásával kívánják megvalósítani.

A továbbtanulás előtt állók döntését jelentősen befolyásolja, hogy egy adott szak elvégzése után milyen könnyen tudnak munkát találni. Mennyire keresettek a gazdaságinformatikusok a munkaerőpiacon?
Z.Z.:
 Röviden? Nagyon. Az informatikus szakemberek a legkeresettebbek közé tartoznak. Ezek közül a gazdaságinformatikusok azért tudnak meglehetősen könnyen munkába állni, mert gazdálkodni minden vállalat gazdálkodik, számítógépekkel, programokkal minden vállalat rendelkezik. A menedzsment a leritkább esetben beszél „informatikusul”, az informatikus pedig a legritkább esetben beszél „közgazdászul”. A különböző gazdasági problémák feltérképezése, a megoldáshoz szükséges információk összegyűjtése, megoldási javaslatok összeállítása, a probléma megoldása az IKT lehetőségeinek felhasználásával egyre inkább előtérbe kerül.

Mi tetszett meg a gazdaságinformatikus képzésben? Minek köszönhetően esett éppen erre a szakra a választás?
Torma Ádám: Korábban a hobbijaim és a középiskolai tanulmányaim is az informatika felé vittek, így mindenképpen ebben az irányban szerettem volna elindulni. Ezek mellett érdekelt a gazdaság is. A gazdaságinformatika szakot éppen az tette szimpatikussá számomra, hogy azt a két tudományterületet ötvözi, amik igazán érdekelnek.

Azt kaptad a képzéstől, amire előzetesen számítottál?
T.Á.: Az első félév nagyon tetszett, a későbbiekben azonban sajnos túlterheltté váltak a napjaim a munka miatt. Ezért passziváltam két félévet annak érdekében, hogy új erővel tudjam folytatni a tanulást. Ez jó döntésnek bizonyult, mert friss energiával álltam a vizsgáimhoz és motiváltabbá is váltam. Sajnos nem sokkal később át kellett állni távoktatásra. Nagyon várom már, hogy visszatérhessünk a megszokott módszerekhez és újra be lehessen járni a campusra.

Mik a terveid a záróvizsgát követő időszakra?
T. Á.: Végzés után szeretnék a jelenlegi  munkahelyemen fontosabb feladatokat ellátni, illetve célom egy saját vállalkozás indítása.

A Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzésről további információk ITTaz alapképzésről pedig ITT találhatók.