Bemutatkozik a Mezőgazdasági és a Mezőgazdasági mérnöki szak

Szereted a természetet, a növényeket és az állatokat? Szeretnéd a munkádat a szabadban és szabadon végezni? Ha igen, akkor olvass tovább! Az agrárszakma szépségeit azok a kihívások jelentik, amelyeknek munkájuk során meg kell felelniük a szakembereknek. Napjainkban azok a mezőgazdasági mérnökök érvényesülnek a szakmájukban, azok lehetnek sikeresek és szerencsések, akik szakmailag jól felkészültek és folyamatosan frissítik tudásukat. Soron következő cikkünkben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusán induló Mezőgazdasági felsőoktatás szakképzést, valamint a Mezőgazdasági mérnöki szakot mutatjuk be. A képzés megismerésében Dr. Fodor László, főiskolai tanár, szakfelelős, valamint Fehér Nóra elsőéves hallgató segít.

Képzési szintek: felsőoktatási szakképzés / alapképzés
Képzési idő: 4 félév / 7 félév

A Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzéses és a Mezőgazdasági mérnöki szakos hallgatók a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatják el és rendkívül széleskörű ismeretanyaggal gazdagodhatnak. Pontosan mit is jelent ez?
Fodor László: A közezelmúltban a mezőgazdasági technológiák óriási fejlődésen mentek keresztül. A termelési folyamatokat intelligens gépek szolgálják, melyek megváltoztatják a gépesítésről alkotott eddigi képet.  A növénytermesztésben, az állattenyésztésben és a kertészeti termelésben is új, nagy teljesítményű, széleskörű rezisztenciával rendelkező és speciális fogyasztói igényeket is kielégítő fajták/hibridek jelentek meg. Az agrártermelés minden területén megjelent a digitalizáció, ami a fenntartható és versenyképes mezőgazdasági termelés kulcskérdése. Az „okos” gépek és technológiák üzemeltetése minőségileg új kompetenciákkal és szemlélettel rendelkező szakembereket igényel. A képzési programok  korszerűsítése és a tananyagok fejlesztése során ezeket az új elméleti és gyakorlati ismeretköröket beépítettük a tantárgyi programokba, így hallgatóink valóban a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretanyagot kapják a képzés során. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a képzési idő alatt hallgatókban kialakuljon az ökológiai személet, ami nagyon fontos ahhoz, hogy  munkájuk során meg tudjanak felelni a fenntartható mezőgazdasági termelés kritériumainak.

A mezőgazdász szakma rendkívül összetett, így mindkét szak képzési programja nagyon széleskörű. A képzés gerincét a technológiai (földművelési és földhasználati, növénytermesztési, növényvédelmi, állattenyésztési, takarmányozási, kertészeti) és gazdálkodási (vállaltgazdasági, üzem- és munkaszervezési, pénzügyi és számviteli, marketing) ismeretek oktatása jelenti.  Ezen ismeretek megszerzését készítik elő és segítik a természettudományos és gazdasági alapozó ismeretek (növénytan és növényélettan, állattan és állatélettan. kémia, talajtan és agrokémia, genetika és biotechnológia, közgazdaságtan, jog és szakigazgatás, agrárpolitika, stb.). A mezőgazdaság egy-egy szűkebb, speciális szakterületén való elmélyülést szolgálják a differenciált szakmai ismeretek. Ezeket az ismereteket nem elég csak elméletben elsajátítani, hanem gyakorlatban is tudni kell alkalmazni. Ezért a gyakorlati készségek megszerzését szolgáló tárgyak (üzemi/gazdasági gyakorlat, nyári gyakorlat, összefüggő szakmai gyakorlat) szintén szerves részét képezik a szakok képzési programjainak.

Kik számára ideális választás a Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés és a Mezőgazdasági mérnöki alapszak? Van szükség például valamilyen előképzettségre?
F. L.: Főleg azoknak ajánlhatók ezek a képzések, akik alapvetően természettudományos érdeklődésűek, emellett érdeklődést mutatnak a gazdasági tudományok iránt, szeretik a szakmai kihívásokat és fogékonyak az új technológiák iránt. Változó gazdasági környezetben és természeti feltételek mellett is a mezőgazdasági termelést, élelmiszertermelést és a gazdálkodást tekintik élethivatásuknak. A szakokon való továbbtanuláshoz nincs szükség előképzettségre, csupán az általános felvételi eljárás követelményeinek kell megfelelni.

Jellemzően milyen pozíciókat töltenek be végzett hallgatók?
F.L.: A diploma illetve az oklevél megszerzését követően a hallgatók  elhelyezkedési lehetőségei nagyon széleskörűek. Mindkét szak végzett hallgatói különböző méretű mezőgazdasági üzemekben vállalhatnak munkát: az alapképzésben végzettek különféle irányítói munkakörökben, míg a felsőoktatási szakképzésben végzettek menedzser-asszisztens vagy mérnök-asszisztens munkakörökben. Többen saját gazdaságukban (családi gazdaságok, egyéni- és társas vállalkozások) kamatoztatják tudásukat. Ezen kívül az alapképzésben végzettek a mezőgazdasági szaktanácsadás és szakigazgatás területén is elhelyezkedhetnek. Egyéb munkaerő piaci igények és elhelyezkedési lehetőségek: mezőgazdasági termékek/termények felvásárlása, kereskedelme, terménytárolás, feldolgozás, minőségbiztosítás, vidék- és térség-fejlesztés és az ezzel kapcsolatos intézményhálózat.

Miért döntöttél úgy, hogy ezt a szakot választod?
Fehér Nóra: Jelenleg elsőéves Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzéses hallgató vagyok. Azért választottam ezt a szakot jelentkezéskor, mert olyan képzést kerestem, ami hozzá tud segíteni céljaim megvalósításához. A végzést követően Vadgazda mérnöki alapképzésen szeretném folytatni a tanulmányaimat.

Beváltotta a képzés a hozzá fűzött reményeidet?
F. N.:  Túl vagyok az első félévemen és az eddigi tapasztalataim alapján azt gondolom, hogy  igen, azt kaptam, amit vártam. Úgy látom, hogy ez a képzés olyan széleskörű ismereteket és stabil alapokat biztosít számomra, amelyekre a jövőben építkezhetek és hosszú távon is támaszkodhatok. Hiszem, hogy  a campuson töltött évek alatt olyan szakmai felkészültségre tehetek szert, amelynek előnyét fogom élvezni a későbbiekben. 

Mik a terveid a végzést követő időszakra?
F. N.: A képzés elvégzését követően szeretnék jelentkezni Vadgazda mérnöki alapképzésre, a későbbiekben pedig Állattenyésztő mesterszakon szeretném tovább bővíteni a tudásomat. Ami pedig a munkát illeti, szívesen vennék részt fajok fenntartásával foglalkozó projektekben. A szakmán belül is ez az a terület, ami igazán érdekel.

A Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzésről további információk ITT, a Mezőgazdasági mérnöki alapképzésről pedig ITT találhatók.