Bemutatkozik a Vállalkozásfejlesztés szak

Projektmenedzsment, innováció-módszertan, vezetői üzleti kommunikáció, szolgáltatásmarketing. A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon a már megszerzett gazdasági és pénzügyi alapismereteket van lehetőség specializálni és magasabb szintre emelni. A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek megtervezni egy vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjét, elemezni a meghatározó döntéseket befolyásoló tényezőket, valamint az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeitA Károly Róbert Karon induló Vállalkozásfejlesztés mesterképzést Dr. Tóth Eszter főiskolai docens, valamint Bencsik Márta hallgató mutatja be.

Képzési szint: mesterképzés
Képzési idő: 4 félév

Milyen előképzettségre van szükség ahhoz, hogy valaki jelentkezhessen Vállalkozásfejlesztés szakra? Mi mindent tanulnak a Vállalkozásfejlesztés szakos hallgatók? Mivel egészíti ki a mesterképzés az alapszakon megszerzett ismereteket?
Tóth Eszter: A Vállalkozásfejlesztés mesterszakra főiskolai vagy egyetemi diplomával lehet jelentkezni, lehetőség szerint olyan megszerzett végzettséggel, ahonnan az előírt számú kreditet el tudja fogadni az egyetem.
A szakon igen sokrétű tudást szerezhetnek a hallgatók. Tanulnak többek között vállalati stratégiát, pénzügyi elemzést, pályázat- és projektmenedzsmentet, vezetői üzleti kommunikációt, vezetői számvitelt és üzleti tanácsadást. A képzés gyakorlatorientált, az alapszakon megszerzett tudást a valós gazdasági életbe kívánjuk beilleszteni.
Meg kell említenem, hogy kiemelten fontosnak tartjuk e szakon történő oktatás során, hogy a hallgatóink több önálló és/vagy csoportos projektmunkát készítsenek, melyek a gyakorlati tudásukat rögzítik és mélyítik – ez mindenképpen magasabb követelmény az alapszakon tanulókhoz képest.

A képzés elérhető a gyöngyösi campuson angol nyelven is. Mivel napjainkban már elvárás ennek a nyelvnek a minimum alapszintű ismerete, nagyon komoly versenyelőnyre tehetnek szert azok a hallgatók, akik bevállalják, hogy nem magyar nyelvű képzésen szereznek diplomát.
T. E.: Igen, jól látod a helyzetet, mindenféleképpen komoly versenyelőnyt lehet szerezni egy olyan diplomával, amit a hallgató nem az anyanyelvén szerez. A tantárgyak angol nyelven történő tanulása során a gördülékeny nyelvhasználat mellett a gazdasági szaknyelvet is elsajátítja, köztük azokat a terminus technicus-okat is, amelyek helytelen használata félreértést okozhatna egy-egy angol nyelvű üzleti tárgyalás során.

Kiknek érdemes a diploma megszerzését követően további két évre beülniük az iskolapadba? Milyen pozíciókat töltenek be a Vállalkozásfejlesztés szakon végzettek?
T. E.: A kérdés jó, a válaszom egyszerű: mindenkinek érdemes iskolapadba ülnie és továbbtanulnia. Gazdaságunk természete állandóan változik, a világ szinte minden történése hat rá, s ehhez a változáshoz kell a vállalkozásoknak is igazodniuk. Fejleszteni kell azokat, hogy naprakészen tudjanak a különböző pénzügyi helyzetekre reagálni.

A szakon végzettek megállják a helyüket a kis-, közép- és nagyvállalatok berkein belül egyaránt. A kisvállalatok esetében minden munkaterületre rálátnak, és a vezetői szintű feladatok többségét – egyéni beállítottságtól függően – el is tudják látni. A nagyobb vállalatok esetében a feladatok megosztottabbak, de többek között pénzügyi, beszerzési és ellátási területeken is el tudnak helyezkedni. Egy nálunk tanuló jó szakember átlátja a vállalaton belüli és annak életére ható, vállalaton kívüli összefüggéseket, valamint képes a jövő keresletére összpontosítani – két szóval: vállalkozását fejleszteni.

Miért döntöttél úgy, hogy Vállalkozásfejlesztés mesterszakon folytatod a tanulmányaidat az alapszakos diplomád megszerzése után?
Bencsik Márta: Miután elvégeztem a Pénzügy és számvitel alapképzési szakot, hiányérzetem volt. Hiányzott a tanulás. Mivel mindenképp szerettem volna folytatni a találmányaimat, egy másoddiploma megszerzése helyett a mesterképzésre esett a választásom. Azt gondolom, hogy a magasabb szintű tudás megszerzése csak a javamat szolgálhatja. A Vállalkozásfejlesztés szakot az oktatott tárgyak és a képzéssel betölthető munkakörök megismerése alapján választottam.

Azt kaptad ettől a képzéstől, amit vártál?
B. M: Már az alapképzés során láttam, hogy itt az egyetemen az oktatók olyasfajta tudást adnak át nekünk, amik biztos alapot nyújtanak a munka világában. Ha valaki valamilyen területen tehetséges, akkor segítenek abban, hogy még jobb legyen. További fejlődésre adnak lehetőséget a tanulmányi versenyek, melyeken összemérhetjük tudásunkat más egyetemek hozzánk hasonló szakos hallgatóival. A felkészülésben is mindig számíthatunk az oktatóinkra. Segítenek, hogy kihozzuk magunkból a maximumot.
Mivel mindig is szerettem kutatni, alaposabban elmerülni bizonyos témákban, ezért úgy döntöttem, hogy indulok a campus által meghirdetett Tudományos Diákköri Konferencián. Ez ugyan többletmunkát igényelt, de az általam elért kiváló helyezés nagyon jó visszajelzés volt azzal kapcsolatban, hogy megérte.

Mik a terveid a végzést követő időszakra?
B. M.: A Vállalkozásfejlesztés szakon frissen szerzett ismereteimet, alkalmazni szeretném a munkahelyem, segítve annak sikerességét. Hiszem, hogy megfelelő szakmai alapokkal a munkahelyemen fellépő problémákat meg tudom oldani.

A Vállalkozásfejlesztés mesterképzésről további információk ITT találhatók.