Pénzügy és számvitel

Mit fogsz tanulni?
A felsőoktatási szakképzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területein, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkezzenek. Az elsajátított ismeretek birtokában képes leszel adóbevallások összeállítására, pénzügyi tervek készítésére, különböző pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzet bemutatását szolgáló elemzések készítésére. Hitelkérelmek összeállítására, adósminősítési rendszerek megismerésére, annak alkalmazására, számviteli nyilvántartások vezetésére, kettőskönyvitel alkalmazására, éves beszámoló összeállítására, az ehhez kapcsolódó analitikák vezetésére. A szakképzésen végzett hallgatók az egyetemen tudják folytatni tanulmányaikat a Pénzügy és számvitel (BA) alapképzési szakon, ahol a korábban elsajátított ismeretek alapján kreditbeszámítás keretében rövidített képzés is kérhető.

Választható szakirányok: 
- pénzintézeti
- vállalkozási

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 
– felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens Banking Economist Assistant
– felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

  • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
  • 3614 Számviteli ügyintéző
  • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
  • 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
  • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
  • 4121 Könyvelő (analitikus)
  • 4129 Egyéb számviteli foglalkozású

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Pénzintézeti szakirány: cél olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt.

Vállalkozási szakirány: A vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

Hogyan jelentkezz?
A felvételi követelményrendszerben meghatározottak szerint.

Amit még a szakról tudni érdemes:

Képzési idő: 4 félév

Választható finanszírozási forma: 
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben: 150.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Pénzügy és számvitel szak: >> cikkünk <<

A szakról további tájékoztatás kérhető:
 

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu