Turizmus-menedzsment (MA)

Mit fogsz tanulni? 
A Turizmus-menedzsment mesterszakon a már megszerzett gazdasági, turisztikai alapismereteidet fogod specializálni és magasabb szintre emelni. A célja ugyanis olyan közgazdászok képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a non-profit szférában egyaránt.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Management

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Turizmus-menedzsment mesterszakos közgazdászként közép vagy felsővezetőként szálláshelyet irányítasz, utazásokat szervezel, turisztikai tevékenységeket koordinálsz. Szálláshelyeket keresel, szervezel le és értékesítesz, foglalásokat intézel. Munkád része lesz továbbá a turisztikai szereplők szervezése, irányítása. Kreativitást, és idegennyelv-ismeretet is igényel a kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartás és irodák, külföldi érdekeltségek létrehozása.Ezen felül elsajátítod az elméleti és kutatás-módszertani ismereteket, amely alapján képes és alkalmas leszel doktori tanulmányok folytatására a gazdaságtudományok területén. A végzett szakemberek alkalmasak lesznek: vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a non-profit szférában egyaránt önálló (felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések meghozatalára, különösen a turizmus területén,a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök irányítására és koordinálására,az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység vezetésére.

A Turizmus-menedzsment szak felvételi előírásai
1. A szakra teljes kreditérték beszámításával a Turizmus-vendéglátás alapképzési (BA) szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak vehető figyelembe.

2. A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.

3. A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága elfogad.

4. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

  • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;
  • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felvétel feltételeként meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, haladéktalanul kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni intézményünktől (Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a leckekönyv és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni 2020. május 30-ig. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

Képzési idő: 4 félév

Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali - angol, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben: 
- nappali, levelező munkarend: 350.000,- Ft/ félév
- nappali munkarend angol nyelven: 400.000,- Ft/félév

A képzés helyszíne: Gyöngyös

Nyelvvizsga-követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Turizmus-menedzsment szak: >> cikkünk <<

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai tanár, szakfelelős
Tel.: 37/518-301 E-mail: Bujdoso.Zoltan(kukac)uni-mate.hu

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail:  felvi.gyongyos(kukac)uni-mate.hu