Hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Agrártudomány

A képzés célja:
A képzési programot elvégzett szaktanácsadó a hulladékgazdálkodás minden ágában – elsősorban közép-, illetve felsővezető pozícióban – képes eredményes irányító, tervező, szervező és ellenőrző feladatok ellátására.

A felvétel feltételei: Bármely képzési területen legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség.

A képzési idő: 2 félév

Munkarend: levelező (képzés gyakorisága: hetente, hétvégi péntek/szombat)

Képzés helyszíne:
Szent István Egyetem Károly Róbert Campus
3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.

Finanszírozási forma: önköltséges, 200.000 Ft/félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

A képzés során elsajátítható kompetenciák tudáselemek és megszerezhető főbb ismeretek:
Önálló hulladékgazdálkodásra, korszerű ipari és mezőgazdasági technológiáknál keletkező hulladékok kezelése; elhelyezése
Hulladékkezelési technológiák kidolgozására, alkalmazására;
Gazdálkodó egységek hulladék rendszerének kidolgozása;
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakanyagok kidolgozása,
Hulladékgazdálkodási rendszerek alkalmazása a gyakorlatban, azok ellenőrzése és szaktanácsadása.
Általános környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási alapismeretek;
Hulladékkezelés,
Levegő-, zaj- és rezgésvédelem,
Környezetmenedzsment;
Hulladékgazdálkodás logisztikája
Környezetvédelmi ismeretek,
Mezőgazdaság környezeti hatásai,
Hulladékgazdálkodás ökonómiája,
Minőségbiztosítás,
Környezetvédelmi méréstechnika;

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Gazdálkodási és szolgáltató egységek, kistérségi és települési hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására;
Hulladékgazdálkodási szakigazgatási feladatok ellátására;
Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos feladatok irányítására, Környezetvédelmi szakigazgatási feladatok ellátására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és e főbb ismeretkörökhöz rendelt kredit érték

Alapozó ismeretek: 19 kredit
Környezet és természetvédelem, Környezetgazdaságtan, Minőségbiztosítás, Környezeti méréstechnika, Környezeti jog és igazgatás

Szakmai ismeretek: 31 kredit
Hulladékkezelés I (hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás, hasznosítás és elhelyezés), Hulladékkezelés II. (szennyvízkezelés), Levegőtisztaság-védelem, Zaj- és rezgésvédelem, Környezetmenedzsment, Logisztika, Monitoring, Hatásvizsgálat – felülvizsgálat

A szakdolgozat kreditértéke10 kredit.

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Szakfelelős: Dr. Ambrus Andrea
Telefon: 37/518-300, e-mail: ambrus.andrea(kukac)uni-mate.hu

Jelentkezési határidő:

2021. augusztus 15. (képzés kezdete: 2021. szeptember 1.)

A jelentkezés módjáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztály ad tájékoztatást:

Végh Ildikó tanulmányi osztályvezető
E-mail: vegh.ildiko(kukac)uni-mate.hu
Telefon: 37/518-307