ITDK program 2020/2021 tavasz

Tisztelt Egyetemi Polgárok, tisztelt Érdeklődők!

Szeretettel meghívjuk Önöket a Szent István Egyetem Károly Róbert Campus Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájára!

Időpont: 2021. május 4. (14:00)

A gyöngyösi campus hallgatói a Gazdaság- és Agrártudományi Szekcióban ismertetik kutatási eredményeiket.

A programnak az online tér ad otthont, a szekció az alábbi linken érhető el:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYxMDVkMTUtYWY1MC00YmJhLWEwMjctMWVjMzJjYWI4Mjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ae1b9d9-0d1b-4d0b-a03a-d412d708a99e%22%2c%22Oid%22%3a%22b5bc4f4e-1f32-435e-ae4e-7323f60719c9%22%7d

 

A Károly Róbert Campus Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának Rezümé kötete INNEN tölthető le.

A rendezvényre minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!