2021 OTDK eredmények

Sikerek a 2021-es OTDK Agrártudományi Szekciójában

A járványügyi helyzetre való tekintettel első alkalommal online formában rendezik meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióüléseit. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának hallgatói kiemelkedő sikereket értek el az Agrártudományi Szekcióban.

Virtuálisan ugyan, de az Állatorvostudományi Egyetem adott otthont 2021. március 29-31. között a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának. A gyöngyösi campus intézményi fordulójáról továbbjutottak közül két hallgató három pályamunkával nevezett az országos megmérettetésre, melyekből kettő is díjazásban részesült.

Az Agrár- és élelmiszermarketing tagozaton 1. helyezett lett Bazsik István, Vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgató Borturisztikai és borfogyasztói felmérés Monoron című pályamunkájával. Témavezetője Dr. Koncz Gábor egyetemi docens volt.

Antal Sándor két dolgozattal is nevezett. A Vidék- és területfejlesztési tagozaton 3. helyezést ért el A zöldenergia helye és szerepe a rövid ellátási láncban című munkájával. Témavezetője Dr. Vincze Judit egyetemi docens volt.

Antal Sándor emellett szintén Dr. Vincze Judit közreműködésével megírt, A rövid élelmiszerlánccal kapcsolatos fogyasztói elvárások és termelői lehetőségek vizsgálata című munkáját is megmérette az Agrár- és élelmiszermarketing tagozaton.


A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara is virtuálisan adott otthont 2021. április 22-24. között a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának. A Károly Róbert Campus intézményi fordulójáról továbbjutottak közül kilenc hallgató nevezett az országos megmérettetésre. Közülük hárman harmadik helyezést értek el, ketten pedig különdíjat vehettek át tudományos munkájuk elismeréseként. A szekcióban 50 tagozaton összesen 598 pályamunkát mutattak be, közülük 187-en értek el helyezést, 90-en pedig különdíjat vettek át.

Az Emberierőforrás – Gazdálkodás tagozaton 3. helyezést ért el Bata Miléna (MSc, Vezetés és szervezés) HR revolution: A bizalom újraértelmezése az e-hrm korában című pályamunkájával. Témavezetője Szabóné Dr. Benedek Andrea egyetemi docens volt.

A Fenntartható fejlődés – Zöld vállalati gyakorlatok tagozaton különdíjat vett át Dobos Judit (MSc, Turizmus menedzsment) A penta hélix innovációs modell megvalósulásának vizsgálata a nonprofit szektorban című munkájáért. Témavezetője Szabóné Dr. Benedek Andrea egyetemi docens volt.

A Marketing – Fogyasztói magatartás tagozaton különdíjat vett át Nagy Réka (BSc, Kereskedelem és marketing) „Karitatív kerekezés” A jótékonykodás motívumainak marketing szempontú elemzése című dolgozatáért. Témavezetője Dr. Domán Szilvia főiskolai docens volt.

A Marketing – Marketingstratégia tagozaton 3. helyezést ért el Molnár Mária (MSc, Vállalkozásfejlesztés) Dohányjövedéki termékek csomagolásának és árváltozásának gazdasági hatásvizsgálata a kereskedelemre és a fogyasztásra Magyarországon című munkájával. Témavezetője Tamus Antalné dr. főiskolai tanár, professor emerita volt.

A Pénzügy – Pénzügyi Kultúra és Tájékozottság tagozaton 3. helyezést ért el Bencsik Márta Ildikó, (MSc, Vállalkozásfejlesztés) A háztartások megtakarítási attitűdjének vizsgálata című dolgozatával. Témavezetői Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens és Dr. Csernák József adjunktus voltak.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában a Károly Róbert Campust a következő hallgatók képviselték még:

- Vartik Melinda (MSc, Vezetés és szervezés) – Társadalmi vállalkozások, mint innovációs lehetőség civil szervezetek részére
  Témavezető: Szabóné Dr. Benedek Andrea egyetemi docens

- Hortolányi Árpád (MSc, Vezetés és szervezés) – Patikák harca a vevőkért: Gyöngyösi lakosok gyógyszertárválasztási preferenciái
  Témavezető: Dr. Domán Szilvia főiskolai docens

- Moses Amanor Padi (MSc, Management and Leadership) – The Examination if the Current Higher Educational System in Hungary in the Wake of the Fourth Industry Revolution
  Témavezető: Szabóné Dr. Benedek Andrea egyetemi docens

-  Nádasdi Andrea (MSc, Vállalkozásfejlesztés) – Nógrád megye a felzárkózás útján? – avagy a térségfejlesztés hatásai a KKV szektorra Nógrád megyében
Témavezető: Dr. Csernák József adjunktus

 

A 35. OTDK-n négy középiskolás, a tudományos munka iránt érdeklődő diák is bemutatta dolgozatát. Közülük hárman a Károly Róbert Campus Intézményi Tudományos Konferenciájának Fiatal kutatók a tudomány világában szekciójából jutottak tovább. A Kommunikáció, média tagozaton Papp János Sándor (Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium) Különdíjat vehetett át Az internet, avagy mi található a jéghegy alatt című dolgozatért. Témavezetője Kisfaludy Irén közgazdásztanár volt.

A Marketing – online marketingkommunikáció tagozaton indult Járvás Gergő (Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium) Az influencerek hatása a Z generációra című dolgozatával. Jakus Viktor Márk (Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium) pedig a Világgazdaság – Európai Unió tagozaton ismertette Az Egyesült Királyság 47 éve az EU-ban és a BREXIT című munkájának kutatási eredményeit. Témavezetőjük Kisfaludy Irén közgazdásztanár volt.

Gratulálunk hallgatóinknak és témavezetőiknek az elért eredményekhez! További sikeres tanulmányokat és szakmai elismeréseket kívánunk!

 

szöveg: Nagy Réka