Általános információk

A gyöngyösi Károly Róbert Campus 2021/22. tanév őszi félév záróvizsgáival kapcsolatos információk az alábbiak:
 
A szakdolgozatokat, diplomamunkákat, portfóliókat a 2021/22. tanév őszi félévi záróvizsgák kapcsán csak a Neptunba kell feltölteni, kinyomtatva, beköttetve nem kell beadni!
 
SZABÁLYOZÁSOK, ELŐÍRÁSOK
 
A szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatos szabályzatokat, előírásokat az alábbi elérhetőségen találják:
 
A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat /IV. rész/ A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések
 
Témakörök: https://gyongyos.uni-mate.hu/hu/hallgatok/tanulmanyi-osztaly/zarovizsgazoknak/temakorok

 
Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió készítési szabályzat: Szabályzat
 
Portfólió: https://gyongyos.uni-mate.hu/hu/hallgatok/tanulmanyi-osztaly/portfolio
 
A Károly Róbert Campuson felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgázó hallgatókra vonakozó záróvizsgarend: Záróvizsgarend

Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió feltöltési útmutató:Útmutató feltöltéshez
 
 
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
 

Decemberi záróvizsga információk: (érintett képzések: minden alapképzés, valamit mezőgazdasági és mezőgazdasági mérnöki  és programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés)

 • Záróvizsgára való feljelentkezés és lejelentkezés: 2021. október 1-18. 12.00 óráig

Kérjük abban az esetben is jelentkezzen fel záróvizsgára, ha még nem biztos, hogy el tud jönni, de már esélyt lát arra, hogy minden tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesíti az őszi félévben!

A záróvizsgára való feljelentkezés feltétele:

 • aktív vagy abszolvált jogviszony,
 • lejárt fizetési kötelezettsége ne legyen a hallgatónak.
 • Záróvizsga időszak neve: KROC Gyöngyösi képzések záróvizsga jelentkezési időszaka (december) 2021/22/1
 • Záróvizsga időszak: 2021. december 1-17. között

A pontos időbeosztást (konkrét nap és bizottság) a záróvizsga előtt 1-2 héttel küldjük meg.

 • Szakdolgozat/portfólió feltöltési határidő Neptunba: 2021. október 25. (hétfő) 12.00 óra
 • Szakdolgozat/portfólió késedelmes feltöltési határidő Neptunba: 2021. november 2. (kedd) 12.00 óra

A késedelmes feltöltéssel egyidejűleg 10000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettség is keletkezik!

 • Végbizonyítvány (abszolutórium) (minden tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítésének határideje) megszerzési határidő: 2021. november 19.
 • Diplomaátadó ünnepség (a veszélyhelyzet függvényében): 2022. január 2-február 15 (vezetői döntés szerinti időpontban)

Januári záróvizsga információk (érintett képzések: mesterképzések és felsőoktatási szakképzések -kivéve programtervező informatikus és mezőgazdasági/mezőgazdasági mérnöki FOSZK)

 • Záróvizsgára való feljelentkezés és lejelentkezés: 2021. október 1-november 15. 12.00 óráig

Kérjük abban az esetben is jelentkezzen fel záróvizsgára, ha még nem biztos, hogy el tud jönni, de már esélyt lát arra, hogy minden tanulmányi- és vizsgakötelezettségét teljesíti az őszi félévben!

A záróvizsgára való feljelentkezés feltétele:

 • aktív vagy abszolvált jogviszony
 • lejárt fizetési kötelezettsége ne legyen a hallgatónak.
 • Záróvizsga időszak neve: KROC Gyöngyösi képzések záróvizsga jelentkezési időszaka (január) 2021/22/1
 • Záróvizsga időszak: 2022. január 10-21. között

A pontos időbeosztást (konkrét nap és bizottság) a záróvizsga előtt 1-2 héttel küldjük meg.

 • Diplomadolgozat/portfólió feltöltési határidő Neptunba: 2021. november 23. (kedd) 12.00 óra
 • Diplomadolgozat/portfólió szak késedelmes feltöltési határidő Neptunba: 2021. november 30. (kedd) 12.00 óra

A késedelmes feltöltéssel egyidejűleg 10000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettség is keletkezik!

 • Végbizonyítvány (abszolutórium) (minden tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítésének határideje) megszerzési határidő: 2021. november 19.
 • Diplomaátadó ünnepség (a veszélyhelyzet függvényében): 2022. január 2-február 15 (vezetői döntés szerinti időpontban)

Záróvizsgára bocsátás feltétele:

 1. végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
 2. a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak elfogadása
 3. a hallgató/költségtérítési/önköltségi, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait – ideértve a könyvtári kölcsönzött tárgyakat is – leadta.

A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat

            97. § (3) bekezdése értelmében: a 2012/13. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után 5 naptári éven belül letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után már záróvizsga nem tehető.

97. § (4) A 2012/13. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető.

 

Amennyiben a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatosan kérdése merül fel, kérem konzulensét keresse.

A záróvizsgával kapcsolatos egyéb kérdéseiben tanulmányi ügyintézője tud segítséget nyújtani.

 
FONTOS!
 
Minden záróvizsgázó hallgatót megkérünk, hogy a Neptunban a személyes adatait nézze át, amennyiben szükséges - változás van benne – aktualizálja.
 
Amennyiben Ön az adott szaknyelvi követelményét teljesítette, kérjük, hogy nyelvvizsgabizonyítványának scannelt példányát az illetékes tanulmányi ügyintézőnek e-mailben küldje el.