Tantárgyfelvétel

Tantárgyfelvétellel kapcsolatos információk:

A 2021/22. tanév őszi félévében tantárgyfelvételi időszak:

 1. időszak:  2021. 08. 26. 18.00 órától 2021. 09.01.,
 2. időszak (tantárgyfelvételi és módosítási időszak): 2021. 09. 04 – 2021. 09. 12.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tantárgyfelvétel nélkül nem lehet aktív félévet teljesíteni, továbbá tantárgyfelvételre csak abban az esetben van lehetőség, ha aktív félév teljesítésére bejelentkezett. Aktív félévre bejelentkezni, továbbá tantárgyat felvenni csak abban az esetben lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési határidejű aktív befizetési kötelezettsége az Egyetem felé, ideértve a korábbi félévekben keletkezett tartozásokat is.

Tudnivalók:

 • tantárgyfelvétel során javasolt a mintatanterv szerint haladni,
 • az első évfolyamos hallgatók órarendjének elkészítése folyamatban van, kérjük folyamatosan figyeljék a Neptun/Órarend menüpontot és amennyiben szükség van rá, módosítsák  a tárgyfelvételt
 • a felsőbb évfolyamos hallgató összesített tervezett órarendje már elkészült, melyet az alábbi elérhetőségen megtalálnak: https://gyongyos.uni-mate.hu/hu/hallgatok/tanulmanyi-osztaly/tanev-idobeosztasa-orarend
 • az első évfolyamos hallgató összesített órarendje szintén ezen az elérhetőségen lesz megtalálható – feltöltés alatt
 • óraütközés esetén előforduló hibák: 1.. a hallgató nem mintatanterv szerint halad – a hallgatónak egyedileg kell megoldani 2-.nem a saját campus kurzusát vette fel a hallgató – a gyöngyösi Károly Róbert Campus kurzuskódjai „GYO” jelzéssel kezdődnek (pld. GYOHU-N=PROG=GY01 – A programozás módszertani alapjai)
 • a tantárgyfelvételi időszak lejárta után tantárgyfelvételt és tantárgytörlést már csak kérelem útján lehet kérni, tantárgyanként 3500 Ft-os egyéb díj megfizetése mellett,
 • késedelmes tantárgyfelvételi időszak: 2021. 09.13- 10.10.,
 • késedelmes tantárgyleadási időszak: 2021. 09. 13.- 10. 10.,
 • egy félévben maximum 45 kreditértékű tárgyat lehet felvenni,
 • a szakmai gyakorlat felvételének félévében – kivétel gazdaságinformatikus alapképzési szak – csak vizsgakurzus felvételére van lehetőség,
 • -a 2020/21. tanévben vagy azt követően felvételt nyert hallgatók csak abban az esetben vehetik fel vizsgakurzussal a tárgyat, ha már aláírással rendelkeznek,
 • a 2019/20. tanévben vagy azt megelőzően felvételt nyert hallgatók csak abban az esetben vehetik fel vizsgakurzussal a tárgyat, ha már előzőleg bármely félévben azt felvették,
 • a vizsgakurzusok kiírásra kerültek, melyeket „CSAK VIZSGA (GYO) megnevezéssel találnak,
 • amennyiben nem találják a vizsgakurzus, kurzuskiírási kérelmet kell beadni, mely a Tanulmányok-Mintanterv- Tárgy felület felől indítható,
 • a szakdolgozat/diplomamunka szemináriumi tárgyak felvételénél azzal az oktatóval kell felvenni a tárgyat, aki a tényleges konzulens, amennyiben ilyen kurzus nincs kiírva, kurzuskiírási kérelmet kell beadni,
 • a kurzuskiírási kérelmek beadási határideje 2021. 09. 02., a kérelmek feldolgozása folyamatosan történik, kérjük azon hallgatókat, akik ilyen jellegű kérelmet adnak be, hogy folyamatosan figyeljék a Neptunt és ahogy a kurzus kiírásra kerül, fel tudják venni a tárgyat,
 • amennyiben a kurzus betelt, kurzusbővítés kérését a sandor.erika [kukac] uni-mate.hu e-mail címen kell jelezni
 • amennyiben a fenti információkon kívül a tárgyfelvétellel kapcsolatosan információra van szükség a sandor.erika [kukac] uni-mate.hu vagy a vegh.ildiko [kukac] uni-mate.hu e-mail címeken teheti meg.